Kotkansalon lukemattomat luolat, Rantasalmi

Kun kivisten retkikohteiden kiertäjä tai luolaharrastaja kuulee nimen Rantasalmi, hän luultavasti heti ajettelee Porosalmea, luolarikasta ja geologisesti mielenkiintoista aluetta, jossa sijaitsee monta luolaa sekä mahtava Pirunkirkkovuori, Hiidenkirkko sekä kuuluisa Putelon portti.

Rantasalmelta löytyy kuitenkin toinenkin luola-alue: Kotkansalo. Paikka on ilmeisesti retki- ja luolapiireissä vielä kohtalaisen tuntematon, joten olisi varmaan hyvä hieman esitellä tätä hienoa seikkailumaastoa, jossa riittää kivimuodostelmia ja onkaloita ihmeteltäväksi.

Kotkansalo on erittäin lohkareinen ja louhikkoinen alue Rantasalmen ja Savonlinnan rajalla. Se on osa erästä toistakymmentä kilometriä pitkää lohkarevyöhykettä Rantasalmen Mielojärven ja Savonlinnan Ihanteen välissä. Tältä vyöhykkeeltä löytyy monia isoja, jopa valtavia siirtolohkareita, jotka ovat monesti hajonneet louhikoksi, ”kirkoksi”. Tästä paras esimerkki on monelle tuttu mahtava Tervolankirkko, joka sijaitsee samalla lohkarevyöhykkeellä noin 2 kilometriä Kotkansalosta etelään.

Kotkansalosta löytyy näiden kirkkojen lisäksi myös lohkareluolia yksittäisten isojen lohkareiden alla, sekä rakoluolia jyrkänteistä irronneiden lohkojen yhteydessä.

Viime syksyllä ajaessani autolla pitkin valtatietä nro 14, havaitsin Parkumäentien liittymän tuntumassa mustan kolon kalliossa, aivan ison tien vieressä. ”Iso tie” on siis Savonlinnan ja Juvan välinen, vilkasliikenteinen Rantasalmentie. Olin tietoinen siitä, että alueella on paljon lohkareita, joten talvella rupesin suunnittelemaan pientä tutkimusretkeä.

Huhtikuun alussa oli tullut vihdoin se otollinen hetki laittaa lumikengät jalkaan ja painua mehtään. Usein musta varjo kalliossa on osoittautunut harhaluolaksi, ja karttamerkit eivät kerro lohkareiden koosta, joten lähtiessä ajattelin, että tänään pitää henkisesti valmistautua siihen, että en löydä mitään.

Toisin kävi nyt. Varjo osoittautui noin 10-metriseksi hienoksi luolaksi.

Sen tutkittuani lähdin jatkamaan maastoon, selvittämään, minkäläiset nämä lohkareet ja louhikot ovat, jotka kartoittajat ovat tänne piirtäneet. Koska totuus on siellä ulkona. Ja näin siinä kävi, että muutaman kerran piti raapia päätä ja ihmetellä, mikä ihmeen paikka tämä on, aivan valtatien vieressä, mutta silti niin hyvin piilossa pysynyt. Viisi kertaa piti huhtikuun hankien aikana käydä alueella, että syntyi edes jokinlainen kuva paikan kivistä ja luolista. Ja paljon jäi vielä näkemättä. Näihin maisemiin palaan aivan varmasti kesällä, koska huhtikuussa luonto ei päässyt vielä näyttämään kauneimpia puoliaan.

Kotkansalon varsinainen luolakeskittymä on noin 400 x 300 metrin kokoisella alueella. Täältä löytyy ainakin noin 15 luolaa, jos ”inventoinnin” helpottamiseksi asettaa luolan alamitaksi noin 6 metriä. Sen lisäksi löytyy lähimaastosta kaikkea kivaa, muun muassa tien ja rautatien toisella puolella on useita isoja lohkareita, joista osa kätkee oman luolantapaisensa.

Kotkansaloa hallitsee noin 500 x 250 -metrisen alueen peittävä, luode-kaakkoissuunnassa oleva mäki. Sen luoteisrinne on louhikkoa, joka kätkee useita lohkareluolia. Pitkällä lounaissivulla on jyrkänteitä, joiden alla on muodostunut lohkare- ja rakoluolia. Mäen ylämaat ovat täynnä louhikoiksi muuttuneita isoja lohkareita. Kaakkoiskulma on loivempi, ja siellä on vähemmän lohkareita. Tämän ison mäen itäpuolella on sen lisäksi yksi pienempi nyppylä, jonka päällä ja ympärillä on myös lohkare- ja rakoluolia.

Kivikirkko ja istuinkivet

Luola-alueen kaakkoisreunalta löytyy mielestäni kaunein ja vaikuttavin esimerkki Kotkansalon lohkarekirkoista: koordinaatit 6868415 N 579401 E.

Suuren, haljenneen lohkareen (alkuperäinen koko ehkä noin 20 x 10 x 7 m) keskiosa (noin 10 x 10 x 7 m) on puolestaan halkeillut niin, että se muistuttaa isoa kukkaa, jonka sisällä on pitkä ja kapea luola. Kattona toimii iso, pitkänomainen lohkare.

Sen vieressä on valoisa sivuluola, joka yhdistyy siihen hyvin ahtaan, mutta juuri ja juuri miehenmentävän aukon kautta. Etupuolella on yksi ylempi sisäänkäynti, josta voi yrittää kiivetä ”kukan sisään”.

Näiden lisäksi on vielä kaksi ahdasta taka-aukkoa. Luolan mitat ovat (P x L x K) 19 x 0,5–3 x 0,5–6. Eriteltynä 8 × 1–3 × 6, + taka-aukosta 3 m kapea avorako, sivu-aukko + 2 m x 0,5 × 0,5 + sivuluola 6 × 2–3 × 1,5, yhteensä kuljettava matka siis noin 19 metriä, mutta siinä mennään pikkasen myös avotaivaan alla.

Tämän lohkareen läheltä löytyy lukuisia muitakin louhikoituneita lohkareita.

Noin 100 metriä tästä etelään (6868263 N 579463 E) on ison, tasaisen kallion päällä noin 10 x 5 metrin alueella sellainen kivien asetelma, joka ensi silmäyksellä ei ehkä vaikuta luonnolliselta, vaan enemmän siltä kuin pienet lohkareet olisi sinne asetettu istuinkiviksi. Onko tässä ollut joskus joku kokouspaikka?

Kiviportti

Toinen erikoisuus sijaitsee idämpänä, pienemmän mäen päällä: koordinaatit 6868692 N 579382 E.

Kallio on rakoillut niin, että on syntynyt kolmen lohkareen portti tai holvi, jonka sisälle ovat jääneet sinne tippuneet lohkareet. Portin leveys on 3 m, syvyys 3 m ja korkeus 3,5 m. Kokoa siis ei ole hirveästi, mutta korkean sijainnin vuoksi se on alhaalta katsoen aika hieno. Portin vasemmanpuoleisen lohkareen takana on kapea rako, noin 3×0,5 metriä, ja portin alla menee vaakatasossa suora ja hyvin ahdas rako peruskallioon, silmämääräisesti arvattuna ainakin 6 metriä pitkä.

Eniten luolia löytyy isomman mäen luoteispäästä sekä sen pitkältä lounaissivulta.

Ryhmä A, 6868627 N 579174 E

Mäen luoteiskulmassa useat suuret lohkareet muodostavat käytäviä ja onkaloita.

Isoin luola on matala tila, melko ympyränmuotoinen, 6 x 6 x 1,5 metriä, ja siihen liittyvä, noin 3 metriä pitkä matala tunnelipari. Ylhäällä sisäänkäynti on minirotkossa yhden valtavan lohkareen vieressä, ja ala-aukko on hienon rakokiven alla.

Sijainnissa 6868633 N 579201 E on mäen päällä kookas lohkare 18 (+3) x n.5 x n.6 metriä, kahdella sivulla lippamaisia suojia, pohjoispäässä suoja on suurin ja syvin, eteläpäässä petoeläimen ulosteita.

Ryhmä B, 6868535 N 579136 E

Pitkällä lounaissivulla jyrkänteen alla on suuri lohkare haljennut louhikoksi. Isojen kivien alla on melko valoisa, noin 1,5 metriä korkea huonemainen tila isolla suuaukolla, jossa on istuinpuita ja epävirallinen tulipaikka.

Suorin läpimatka on 7 metriä, sen lisäksi on kolme sivuhaaroja muodostavaa 7-, 3- ja 2,5 metriä pitkää rakoa.

Sijainnissa 6868554 N 579143 E, yläpuolella jyrkänteessä, on kaunis umpinainen ja erittäin matala vaakarako 5 x 3 x 0,5 metriä. Hieman sen vieressä ja ylempänä rinteessä on muutaman metrin kokoinen matala luola leveällä suuaukolla lohkareen alla.

Ryhmä C, 6868463 N 579216 E

Hieman edellisestä etelään on luolaryhmä.

Alempi luola on noin 15 x 10 x 0,5–5 metriä. Jyrkänteen alla on yhden ”talon kokoisen” sekä yhden hieman pienemmän lohkon alla ja välissä kaksi luolaa, joita yhdistää näiden lohkojen välissä oleva puoliavoin rako.

Alempi luola on 7 x 6 x 0,5–1 metriä. Luolassa oli käydessäni kaksi ison eläimen luurangon osaa, yksi ehkä leuan osa ja toinen ehkä selkärangan osa. Onkohan kenties karhu tai ilves sinne raahannut hirvieläimen raadon?

Viereinen osa on huonemainen tila, noin 5 x 3 x 1–2 metriä. Näiden kahden välissä kulkee poikittain luolanomainen rako, 10 × 1–2 × 5 metriä. Tässä ryhmässä seuraava on kymmenkunta metriä kaakkoon päin, ison lohkareen alla oleva tila, noin 8 x 8 x 0,5 metriä, kolmella aukolla.

Ryhmästä ylin luola on noin 20 metriä alemman luolaston yläpuolella, jyrkänteessä oleva 15 x 0,5–2 x 5 metrin kokoinen, puoliavoin rako hyvin suuren, pystyssä seisovan lohkareen takana.

Yhtenä päivänä pääsin juttusille yhden hieman vanhemman miehen kanssa, joka koko ikänsä on asunut alueen vieressä. Hän tiesi jotain luolia ja ”ketunkoloja”, mutta ei tiennyt siihen liittyvää historiaa, esimerkiksi luolien käyttöä sodissa. Hän kertoi kyllä, että lähellä olevalla Sahinvuorella, pari kilometriä luoteeseen, on jotakin venäläisiä sotavarustuksia ollut.

Alue ei ole retkeilyaluetta, vaan yksityisessä omistuksessa oleva talousmetsä. Itse mäet ovat harvapuisia ja helppokulkusia, mutta aluetta ympäröi monessa kohdassa nuori taimikko. Rinteet ovat paikoin kohtalaisen jyrkkiä ja vaativat varmaa askelta. Polkuja tai opasteita ei ole.

Alueen kaakkoispuolella on metsäautotie sekä useita koneuria. Näitä koneuria ei ole merkattu maastokarttaan. Alueen länsipuolella kulkee Kotkansalontie, joka ei talvisin pidetä auki. Tie palvelee Kotkanjärven mökkiläisiä, enkä pysty sanomaan, löytyykö sen varrelta autolle parkkitilaa. Auton voi kyllä jättää Rantasalmentien ja Parkumäentien risteyksessä olevalle ”parkkialueelle”. Tästä voi varovasti kävellä tien vieressä 100 metriä Savonlinnan suuntaan ja sukeltaa oikealle metsään ensimmäisen kallioharjanteen kohdalla, josta heti tien vierestä löytyy jo ensimmäinen luola.

Kotkansalo on mainio seikkailualue, vaikka läheisen autotien meteli kyllä aiheuttaa jonkin verran levottomuutta. Siitä huolimatta ilves on katsonut sen sopivaksi asuinpaikaksi, kuten myös hirvet ja kauriit.

Myös pienempiä lohkareita kannattaa tutkailla. Joissakin on hienoja isoja lilanvärisiä kvartsikiteita, kuten tässä noin 1,5 metriä korkeassa kivessä:

Muita ketunkoloja, jota voi käydä bongailemassa:

  • Luola, josta ”kaikki alkoi”: 6868995 N 579093 E. 10 x 0,5–7 x 0,5–1,5. Iso lohko on irronnut kallioharjanteesta, ja sen alle on jäänyt tilaa. Suuaukko on 5 metriä leveä, mutta iso irtokivi peittää siitä ison osan. Luola kapenee ja nousee päätyä kohti, ensin 7,5 metriä hyvin kuljettavaa tilaa, sen perässä on 2,5-metrinen ahdas ”kaksihaarainen ylähuone”. Luolan etuosassa menee vasemmalle noin 2-metrinen rako ylös, sieltä tulee myös vähän valoa. Lattia hiekkaa, kivenmurusia ja lohkareita. Luola on vain kymmenkunta metriä Savonlinna–Juva-välisen tien sivussa.
  • 6868402 N 579282 E. Jyrkänteestä irroneen ison lohkon reunan alla oleva luola, vinorako, 8 x 5 x 2 metriä, kahdella aukolla, valoisa, lattia louhikkoa.
  • 6868750 N 579360 E. 10 × 0,5–1 × 6 metriä. Mäen päällä kallio on haljennut 4 lohkoon, josta osa hieman siirtynyt alas. Ristimäinen rakoluola, noin 5–6 metriä korkea. Sisäänkäynti on länsipuolella, missä on 4 metriä kapea avorako (<0,5). Risteyksessä vasen haara 2 metriä, suoraan eteen noin 4 metriä ja suorassa kulmassa oikealle silmämääräisesti ainakin 6 metriä hyvin ahdasta (ylhäältä katsottuna tämä siirros on yli 10 metriä). Ahtauden vuoksi suurilta osin kulkukelvoton.
  • 6868705 N 579323. 8 x 4 x 0,5–1 metriä. Ison lohkareen alla melko ympyränmuotoinen tila
  • 6868484 N 579523 E. Ison lohkareen alla melko ympyränmuotoinen tila, noin 6 x 4 x 0,5–1 metriä, joka jatkuu kiven alta toisella puolella olevaan avolippaan. Tämän luolan tuntumassa on useita isoja lohkareita ja louhikkoja, joissa on paljon onkaloita.

  • 6868749 N 579465 E. 8 x 4 x 1–3 metriä. Iso, huonemainen lohkareluola louhikossa, aivan lähellä maantietä, metsäautotie menee louhikon läpi. Luola hieman roskaantunut, lattia vettä ja lohkareita. Louhikossa muitakin onkaloita.
  • 6868483 N 579318 E. Kotkansalo. Suuren lohkareen louhikossa pieni luola 5 × 2–3 × 1,5 + avorako 4 x 0,5 × 3 metriä. Luolassa pari palanutta puupalaa.

Alue kartalla. Sijainti: N=6868489.565, E=579422.158 (ETRS-TM35FIN).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *