Rotko maailman laidalla: Routasenkuru, Vätsärin erämaa, Inari

Vätsäri on erämaa Inarijärven pohjoispuolella. Alue on kivikkoinen ja sitä elävöittävät tuhannet pienet järvet ja lammet. Merkittyjä reittejä seudulla ei juuri ole, joten kulkija on enimmäkseen kartan ja kompassin varassa. Yksi alueen harvoista nimetyistä nähtävyyksistä on sen itäisimmässä kolkassa sijaitseva Routasenkuru.

Kohde kartalla

Noin 10 kilometrin mittainen kuru saa alkunsa Vätsärin tunturiylängöltä ja jatkuu sieltä pohjoiseen Uutuanjoelle asti. Kuru sijaitsee enimmäkseen alle kahden kilometrin etäisyydellä Suomen ja Norjan rajasta, ja sen suulta on rajalla matkaa vain 300 metriä.

Routasenkuru ei ole lähimainkaan Suomen suurin tai pisin rotko. Se kuuluu kuitenkin moni-ilmeisimpiin. Maisema Routasenkurussa vaihtelee lempeästä, metsäisten kukkuloiden reunustamasta laaksosta karujen kalliojyrkänteiden reunustamaan repeämään. Kurun pohjalla virtaa pieni puro, joka ajoittain levenee järviksi ja pieniksi lammiksi. Lempeimmillään Routasenkuru on viehättävä retkipaikka, hankalimmillaan läpikäymätön rotko, joka viisainta kiertää.

Routasenkuruun pääsee helpoiten tutustumaan kävelemällä sinne Näätämöstä. Noin 10 kilometrin mittainen polku vie Uutuanjoen rantaan. Se täytyy ylittää kahlaamalla, minkä jälkeen voi lähteä seurailemaan kurua kohti etelää. Kulku kurun pohjalla on paikoin hankalaa tai mahdotonta, joten helpointa on seurailla kurun ylälaitaa, joko sen itä- tai länsipuolta. Näistä itäpuoli tarjoaa hienommat näköalat.

Loivapiirteisen laakson reunat jyrkkenevät asteittain, mutta muutamin paikoin kuru tasoittuu lähes huomaamattomaksi purolaaksoksi. Kalliojyrkänteet kasvavat kuitenkin kohta korkeuksiin, tarjoten hulppeita näköalapaikkoja. Parasta onkin seurailla kurua jonkin matkan päässä ja poiketa ajoittain sen reunalla maisemia ihailemaan, sillä reunalla ei kulje yhtenäistä polkua. Kuruun nähden poikittain kulkevat jyrkät kallionharjanteet myös tekevät kurun seurailusta työlästä, hidastaen matkantekoa.

Routasenkuru on Vätsärin merkittävin luonnonnähtävyys, mutta syrjäisyydestään johtuen vähän kuljettu.

Routasenkurun puolivälissä siihen liittyy muutama sivuhaara. Liittymäkohdassa kurun pohjalla on soratasanko, joka tarjoaa mahdollisuuden leiriytymiseen. Tästä etelään seuraa kurun dramaattisin osuus, kun sen reunamat kasvavat kymmenien metrien korkuisiksi jyrkänteiksi. Kurun reunamien puustokin alkaa vähenemään, kunnes maisema alkaa muuttua tunturipaljakaksi. Lopulta kulkija saapu pienelle putoukselle, johon kuru näyttää lopuvan. Putouksen eteläpuolella maisema tasoittuu, mutta se on silmänlumetta – Routasekurun ja Rovijärveltä itään kulkevan laakson risteyksessä maisemaa hallitsevat järvet, mutta kuru jatkuu niiden pohjassa.

Ristijärven eteläpuolella kuru nousee jälleen näkyville. Se halkoo ympäröivää tunturimaisemaa vielä vajaan kilometrin verran, kunnes se loppuu kaukalomaiseen rotkoon, jonne laskee pieni vesiputous. Sen eteläpuolella on pieni harjuselänne, mikä kertoo kurun synnystä: jääkauden loppuvaiheessa jäätikön sulamisvedet huuhtelivat kurun puhtaaksi kiviaineksesta, mutta virtauksen hiljentyessä kiviaines kasaantui harjuiksi. Jos harjua lähtee seuraamaan sen eteläpäästä, huomaa, että kalliohalkeama, johon Routasenkuru on syntynyt, jatkuu vieläkin etelämmäs, aina Rajapään autiotuvalle asti. Yhtenäiseksi rotkoksi se ei enää kuitenkaan levene.

Routasenkurun eteläjatketta Ristijärveltä nähtynä.

Retkikohteena Routasenkuru on kiehtova ja moni-ilmeinen. Se on myös haastava ja vaikeakulkuinen. Siihen tutustuakseen on kyettävä kulkemaan kartan ja kompassin avulla poluttomassa maastossa, ja tultava toimeen omillaan. Retkeilypalveluita ei alueella ole, Rajapään autiotupaa lukuun ottamatta. Kivikkoinen ja kallioinen maasto hidastaa kulkemista ja nostaa myös tapaturmariskiä. Vätsärissä on myös heikko matkapuhelimen kuuluvuus, joten tarvittaessa avun saanti voi olla vaikeaa.

Olen kulkenut Routasenkurun kahdesti; sekä itä- että länsilaitaa pitkin. Edellisestä retkestä on jo useampi vuosi aikaa, mutta kohde kuuluu ehdottomasti niihin, minne lähtisin mielelläni uudestaan. Vätsäri on ylipäätään alueena niin monipuolinen ja kiehtova, että sen jokaisen kurun, laakson ja tunturin koluamiseen ei yksi ihmisikä riitä.

Routasenkurun putous. Vesi virtaa koskena jyrkkäseinäisessä kurussa lilluvaan lampeen.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.